Regelmatigheidscriterium

Wandelclub

DE MARKTROTTERS HERNE

vzw

4114

Hier vind je informatie over het interne regelmatigheidscriterium


Seizoen 2019-2020


Periode: 1 november 2019 tot 31 oktober 2020


Te behalen minimum: 350 punten.


Omdat sedert half maart 2020 geen georganiseerde wandeltochten meer doorgingen zal het maximaal te behalen puntenaantal worden berekend in verhouding met het aantal weken dat men kon wandelen. Meer info volgt.


Hoe behaal je punten?

Bonuspunten


10 punten per gewandelde schijf van 100 km tot 1000 km

20 punten per gewandelde schijf van 100 km boven 1000 km

30 punten per gewandelde schijf van 100 km boven 2000 km


Bijhouden van je scores


Je kan een papieren telformulier aanvragen bij Jean-Marie (02/396.29.56 of paduart.jm@gmail.com)

of

Je vraagt aan Raymond een digitaal telblad (Exel) dat na ingave van de gegevens van de wandeltocht automatisch de punten toekent en het totaal berekent. Mail: raymond.ict@marktrotters.be


Indienen van je deelnameformulier: ten laatste 10 november 2020


Na afloop van het wandelseizoen (31 oktober) bezorg je het 'papieren' telformulier aan Jean-Marie, het Exel-formulier zend je als bijlage aan een mail naar paduart.jm@gmail.com of raymond.ict@marktrotters.be


De beloning


Ter gelegenheid van het jaarlijkse ledenfeest ontvangen de deelnemers, die een geldig formulier hebben ingediend en minstens 350 punten hebben behaald in het afgelopen seizoen, een beloning, meestal in de vorm van een waardebon of een geschenk in natura.Wie mag deelnemen?


Uitsluitend leden van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw.Uitslag seizoen 2017-2018: klik hier

Uitslag seizoen 2018-2019: klik hier

Wandelweekend: 20 punten per gewandelde dag

40 punten

Helper bij eigen organisaties

30 punten

Deelname aan een busuitstap georganiseerd door de club

Deelname aan een door de club georganiseerde groepswandeling

20 punten

Deelname aan een gewone tocht van Wandelsport Vlaanderen, FFBMP, VGDS en ADEPS

(Andere wandelingen komen niet in aanmerking)

5 punten

Buitenland: deelname aan een wandeltocht van een erkende club van de Nederlandse (kWbn) en de Luxemburgse (FLMP) federatie.

5 punten

Wandelen in het Groene Kwadrant

Copyright @ All Rights Reserved