Clubnieuws

Wandelclub

DE MARKTROTTERS HERNE

vzw

4114

Hier vind je allerlei nieuwtjes uit het clubleven en de wandelwereld.

WE HEBBEN EEN NIEUWE VOORZITTER.

Tijdens de bestuursvergadering van vrijdag 2 februari 2018 verklaarden alle bestuurders zich akkoord met de aanstelling van WILLY JEURIS als nieuwe voorzitter van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw.

Op 1 januari 2017 stapte Jean-Marie na 15 jaar uit zijn functie als voorzitter. Er was niet meteen een kandidaat-opvolger, zodat we het een jaartje zonder voorzitter moesten rooien. Tijdens de bestuursvergadering van 27 januari 2017 werd Jean-Marie door de andere bestuursleden bedankt en gehuldigd voor het vele werk dat hij als voorzitter met veel bezieling had verricht.

Jean-Marie blijft echter wel actief als bestuurslid en zorgt nu vooral voor de promotie van de tochten in  de media, naast allerlei occasionele taken bij de organisatie van de wandeltochten.

Stilaan groeide in het bestuur het besef dat onze medebestuurder Willy Jeuris toch wel een gedreven man met voorzitterskwaliteiten bleek te zijn. Hij werd dan eerst voorzichtig gepolst over zijn visie op het voorzitterschap en of hij dat zou zien zitten. Als wijs man heeft hij daar eerst grondig over nagedacht en wellicht ook eens het thuisfront geraadpleegd.

Tot grote tevredenheid van zijn medebestuurders heeft Willy de functie dan uiteindelijk aanvaard.

Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie en hij mag vast rekenen op de steun van het voltallige bestuur.

Gefeliciteerd, Willy!Regelmatigheidscriterium: criteria blijven ongewijzigd!

Voor het seizoen 2018-2019 wordt dezelfde puntentoekenning gebruikt als voor het vorige seizoen.Bekijk hier de details (Of in 't Trotterke van oktober 2018)

Belangrijkste details:

  • Totaal te behalen minimum: 350 ptn.
  • Zelfde puntentoekenning voor alle wandeltochten (5 ptn)
  • Ook punten voor deelname aan tochten van clubs van de Nederlandse (kWbn) en Luxemburgse (FLMP) federaties.
  • Deelname aan een groepswandeling van de eigen club: 20 ptn.

Geslaagd Ledenfeest op zaterdag 17 november 2018

Na het aperitief en het welkomstwoord van voorzitter Willy serveerde chef Wilfried van De Egelantier ons zeer verzorgde en lekkere gerechten.

Tussenin gaf Willy een overzicht van de realisaties en de resultaten van 2017-2018, terwijl Patrick zijn schijnwerpers op de organisaties van 2019 richtte. Paul en Tresia lichtten dan weer hun programma voor de busuitstappen toe.

Uiteraard werden ook de laureaten van het regelmatigheidscriterium beloond voor hun wandelprestaties tijdens het afgelopen seizoen.

Verrassend was het optreden van de Trottersisters als inleiding tot de invasie van de dansvloer.


Nieuw formulier voor terugbetaling lidgeld door de mutualiteit.

Wandelsport Vlaanderen heeft met de mutualiteiten afgesproken dat een eenvormig formulier voor de aanvraag tot terugbetaling van het lidgeld gebruikt mag worden. Het voordeel is dat je dit formulier reeds ingevuld ontvangt samen met je lidkaart voor 2019. De aanvraag tot terugbetaling voor 2019 doe je pas na 1 januari 2019.

Je hoeft dus zelf geen formulier meer af te drukken of op te vragen bij je mutualiteit. Het ingevulde formulier bezorg je uiteraard nog altijd zelf aan je eigen mutualiteit.

Let er wel op de de regels voor terugbetaling kunnen verschillen van de ene mutualiteit tegenover een andere. Zo betalen ze bijvoorbeeld niet allemaal dezelfde som terug.

Inschrijving voor de wandelingen in 2019


Het electronisch inschrijven (scanning van de lidkaart) wordt veralgemeend. Zorg dus dat je altijd je lidkaart bijhebt.

Leden van de wandelfederaties ontvangen een 'Betalingsbewijs' dat tevens dient als 'Controlekaart'

Je hoeft dus geen strook meer in te vullen. Je gegevens zijn automatisch geregistreerd.

Als scannen niet mogelijk is (bvb. door technische problemen) zal het systeem van inschrijfkaarten toch nog gebruikt worden: strookje invullen en in de bus deponeren bij vertrek.


Voor niet-leden blijft het systeem van inschrijfkaarten ongewijzigd.


Geldigheid van de lidkaarten: vanaf 2019 zijn de kaarten geldig tot uiterlijk 31 december. Vanaf 1 januari 2020 kan je niet meer geregistreerd worden met de kaart van 2019.

Wandelen in het Groene Kwadrant

Copyright @ All Rights Reserved