Clubnieuws

Wandelclub

DE MARKTROTTERS HERNE

vzw

4114

Hier vind je allerlei nieuwtjes uit het clubleven en de wandelwereld.

WE HEBBEN EEN NIEUWE VOORZITTER.

Tijdens de bestuursvergadering van vrijdag 2 februari 2018 verklaarden alle bestuurders zich akkoord met de aanstelling van WILLY JEURIS als nieuwe voorzitter van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw.

Op 1 januari 2017 stapte Jean-Marie na 15 jaar uit zijn functie als voorzitter. Er was niet meteen een kandidaat-opvolger, zodat we het een jaartje zonder voorzitter moesten rooien. Tijdens de bestuursvergadering van 27 januari 2017 werd Jean-Marie door de andere bestuursleden bedankt en gehuldigd voor het vele werk dat hij als voorzitter met veel bezieling had verricht.

Jean-Marie blijft echter wel actief als bestuurslid en zorgt nu vooral voor de promotie van de tochten in de media, naast allerlei occasionele taken bij de organisatie van de wandeltochten.

Stilaan groeide in het bestuur het besef dat onze medebestuurder Willy Jeuris toch wel een gedreven man met voorzitterskwaliteiten bleek te zijn. Hij werd dan eerst voorzichtig gepolst over zijn visie op het voorzitterschap en of hij dat zou zien zitten. Als wijs man heeft hij daar eerst grondig over nagedacht en wellicht ook eens het thuisfront geraadpleegd.

Tot grote tevredenheid van zijn medebestuurders heeft Willy de functie dan uiteindelijk aanvaard.

Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie en hij mag vast rekenen op de steun van het voltallige bestuur.

Gefeliciteerd, Willy!

 

 

Regelmatigheidscriterium wordt gewijzigd!

Voor het seizoen 2017-2018 wordt een nieuwe puntentoekenning gebruikt. De nieuwe regeling vind je hier. (Of in 't Trotterke van oktober 2017)

Belangrijkste wijzigingen:

Totaal te behalen minimum: 350 ptn (vroeger 400)

Zelfde puntentoekenning voor alle wandeltochten (5 ptn)

Ook punten voor deelname aan tochten van clubs van de Nederlandse (kWbn) en Luxemburgse (FLMP) federaties.

Deelname aan een groepswandeling van de eigen club: 20 ptn.

1428 wandelaars kwamen naar Outer voor de Eindejaarstochten

Ondanks de winterse omstandigheden in de vroege ochtend (ijsvorming en gladde wegen) kwamen 1428 wandelaars naar de Eindejaarstochten. Voor de eerste keer stippelde tocht-verantwoordelijke Etienne een prachtig parcours uit door de natuur langs velden en weiden tussen de Ninoofse deelgemeenten Outer en Aspelare. De modderige veldwegen namen de meeste wandelaars er op sportieve wijze bij. Het was een fluitje van een cent om te weten of een deelnemerr al terug was van zijn wandeltocht, dan wel of hij nog moest inschrijven. De schoenen gaven dit geheim meteen prijs!

Voor de inschrijving probeerden we al wat ervaring op te doen met de digitale registratie. We denken dat we het nu grotendeels onder de knie hebben en voorbereidingen worden getroffen om die registratie met de Kriek& Mattentochten vlot te laten verlopen voor de wandelaars. Hopelijk houdt de technologie zich ook aan de afspraken...

De Cesarbier-trofee├źn gingen vlot van de hand: allemaal wandelaars die we op onze drie organisaties van 2017 mochten verwelkomen. Een goede reden om dat initiatief in 2018 verder te zetten.

Dank aan alle deelnemers aan onze laatste organisatie van 2017.

Nieuw formulier voor terugbetaling lidgeld door de mutualiteit.

Wandelsport Vlaanderen heeft met de mutualiteiten afgesproken dat een eenvormig formulier voor de aanvraag tot terugbetaling van het lidgeld gebruikt mag worden. Het voordeel is dat je dit formulier reeds ingevuld ontvangt samen met je lidkaart voor 2018.

Je hoeft dus zelf geen formulier meer af te drukken of op te vragen bij je mutualiteit. Het ingevulde formulier bezorg je uiteraard nog altijd zelf aan je eigen mutualiteit.

Let er wel op de de regels voor terugbetaling kunnen verschillen van de ene mutualiteit tegenover een andere. Zo betalen ze bijvoorbeeld niet allemaal dezelfde som terug.

Wandelen in het Groene Kwadrant

Copyright @ All Rights Reserved