Clubnieuws

Wandelclub

DE MARKTROTTERS HERNE

vzw

4114

Hier vind je allerlei nieuwtjes uit het clubleven en de wandelwereld.

WE HEBBEN EEN NIEUWE VOORZITTER.

Tijdens de bestuursvergadering van vrijdag 2 februari 2018 verklaarden alle bestuurders zich akkoord met de aanstelling van WILLY JEURIS als nieuwe voorzitter van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw.

Op 1 januari 2017 stapte Jean-Marie na 15 jaar uit zijn functie als voorzitter. Er was niet meteen een kandidaat-opvolger, zodat we het een jaartje zonder voorzitter moesten rooien. Tijdens de bestuursvergadering van 27 januari 2017 werd Jean-Marie door de andere bestuursleden bedankt en gehuldigd voor het vele werk dat hij als voorzitter met veel bezieling had verricht.

Jean-Marie blijft echter wel actief als bestuurslid en zorgt nu vooral voor de promotie van de tochten in de media, naast allerlei occasionele taken bij de organisatie van de wandeltochten.

Stilaan groeide in het bestuur het besef dat onze medebestuurder Willy Jeuris toch wel een gedreven man met voorzitterskwaliteiten bleek te zijn. Hij werd dan eerst voorzichtig gepolst over zijn visie op het voorzitterschap en of hij dat zou zien zitten. Als wijs man heeft hij daar eerst grondig over nagedacht en wellicht ook eens het thuisfront geraadpleegd.

Tot grote tevredenheid van zijn medebestuurders heeft Willy de functie dan uiteindelijk aanvaard.

Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie en hij mag vast rekenen op de steun van het voltallige bestuur.

Gefeliciteerd, Willy!

 

 

Regelmatigheidscriterium wordt gewijzigd!

Voor het seizoen 2017-2018 wordt een nieuwe puntentoekenning gebruikt. De nieuwe regeling vind je hier. (Of in 't Trotterke van oktober 2017)

Belangrijkste wijzigingen:

Totaal te behalen minimum: 350 ptn (vroeger 400)

Zelfde puntentoekenning voor alle wandeltochten (5 ptn)

Ook punten voor deelname aan tochten van clubs van de Nederlandse (kWbn) en Luxemburgse (FLMP) federaties.

Deelname aan een groepswandeling van de eigen club: 20 ptn.

 

Marktrotters verkennen nieuwe wandelwegen in Tollembeek.

 

Op zaterdag 26 mei verzamelden een veertigtal Marktrotters bij het standbeeld van stripfiguur Urbanus in Tollembeek voor een groepswandeling van 5 of 9 km. Benny en Maggi waren alweer de organisatoren van deze groepswandeling. Zij hadden een aantrekkelijk parcours uitgestippeld, met passages over recent geopende wandelpaden door de Markvallei. Gedeelten door open landschap wisselden af met schaduwrijke trajecten, wat geen overbodige luxe was met het warme zomerweertje.

Na afloop van de wandeling werd nog nagekaart bij een frisse pint en een lekkere soes en een rijsttaartje. Tijd dan ook voor de 'Kwistetnie-kwis' met de gevreesde vragen van ons organiserende koppel. Hilariteit als na de puntentoekenning de juiste antwoorden gegeven werden. De ene had zich al wat vaker laten vangen dan de andere. Het gaat niet om de 'slimste' te zijn, maar om de leute. Als je denkt dat de Scoville-schaal niet de hardheid van uitwerpselen meet, maar de uitdrukking van hoe pikant een gerecht is, dan is dat toch geen schande, zeker?

Naar de fotoreportages...

Nieuw formulier voor terugbetaling lidgeld door de mutualiteit.

Wandelsport Vlaanderen heeft met de mutualiteiten afgesproken dat een eenvormig formulier voor de aanvraag tot terugbetaling van het lidgeld gebruikt mag worden. Het voordeel is dat je dit formulier reeds ingevuld ontvangt samen met je lidkaart voor 2018.

Je hoeft dus zelf geen formulier meer af te drukken of op te vragen bij je mutualiteit. Het ingevulde formulier bezorg je uiteraard nog altijd zelf aan je eigen mutualiteit.

Let er wel op de de regels voor terugbetaling kunnen verschillen van de ene mutualiteit tegenover een andere. Zo betalen ze bijvoorbeeld niet allemaal dezelfde som terug.

Wandelen in het Groene Kwadrant

Copyright @ All Rights Reserved