Regelmatigheidscriterium

Hier vind je informatie over het interne regelmatigheidscriterium


Seizoen 2020-2021


Periode:

Gelet op de onzekerheid over wandelevenementen in de komende maanden is er nog geen beslissing genomen omtrent een regelmatigheidscriterium in het seizoen 2020-2021

De informatie hieronder is derhalve momenteel niet van toepassing.


Te behalen minimum: 350 punten.
Hoe behaal je punten?

Bonuspunten


10 punten per gewandelde schijf van 100 km tot 1000 km

20 punten per gewandelde schijf van 100 km boven 1000 km

30 punten per gewandelde schijf van 100 km boven 2000 km


Bijhouden van je scores


Je kan een papieren telformulier aanvragen bij Jean-Marie (02/396.29.56 of paduart.jm@gmail.com)

of

Je vraagt aan Raymond een digitaal telblad (Exel) dat na ingave van de gegevens van de wandeltocht automatisch de punten toekent en het totaal berekent. Mail: raymond.ict@marktrotters.be


Indienen van je deelnameformulier: ten laatste 10 november 2020


Na afloop van het wandelseizoen (31 oktober) bezorg je het 'papieren' telformulier aan Jean-Marie, het Exel-formulier zend je als bijlage aan een mail naar paduart.jm@gmail.com of raymond.ict@marktrotters.be


De beloning


Ter gelegenheid van het jaarlijkse ledenfeest ontvangen de deelnemers, die een geldig formulier hebben ingediend en minstens 350 punten hebben behaald in het afgelopen seizoen, een beloning, meestal in de vorm van een waardebon of een geschenk in natura.Wie mag deelnemen?


Uitsluitend leden van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw.Uitslag seizoen 2017-2018: klik hier

Uitslag seizoen 2018-2019: klik hier

Wandelweekend: 20 punten per gewandelde dag

40 punten

Helper bij eigen organisaties

30 punten

Deelname aan een busuitstap georganiseerd door de club

Deelname aan een door de club georganiseerde groepswandeling

20 punten

Deelname aan een gewone tocht van Wandelsport Vlaanderen, FFBMP, VGDS en ADEPS

(Andere wandelingen komen niet in aanmerking)

5 punten

Buitenland: deelname aan een wandeltocht van een erkende club van de Nederlandse (kWbn) en de Luxemburgse (FLMP) federatie.

5 punten

Wandelen in het Groene Kwadrant