Regelmatigheidscriterium

Regelmatigheidscriterium 2024

 

Periode: 1 januari 2024 tot 31 december 2024

 

Te behalen : minimum 300 punten

 


Hoe behaal je punten?


Medewerker bij eigen organisatie

30 punten

Deelname aan een busuitstap georganiseerd door de club

20 punten

Deelname aan een door de club georganiseerde groepswandeling

20 punten

Deelname aan een “Vlaanderen Wandelt” organisatie bij een club aangesloten bij WSVL*

15 punten

Deelname aan een “Bonustocht” bij een club aangesloten bij WSVL*

10 punten

Deelname aan een gewone wandeltocht van een club aangesloten bij een erkende organisatie: WSVL*, FFBMP, Adeps, Wandersportverband Ostbelgien

5 punten

Buitenland: deelname aan een wandeltocht van een erkende club van de Nederlandse (kWbn) of de Luxemburgse (FLMP) federatie

5 punten


Bijhouden van je scores


  1. Op een papieren telformulier dat je kan terugvinden in elk ’t Trotterke, ons driemaandelijks clubblad
  2. Op een digitaal telformulier dat je kan bekomen door het Excel bestand HIER te downloaden 

 


Indienen van je telformulier


Ten laatste op 10 januari 2025

  1. Na het einde van de periode (31 december 2024) bezorg je het papieren telformulier aan de voorzitter of een bestuurslid
  2. Het digitaal telformulier (Excel-bestand) zend je als bijlage aan een mail naar info@marktrotters.be

 


De beloning


Ter gelegenheid van het jaarlijks ledenfeest ontvangen de deelnemers, die een geldig formulier hebben ingediend en minstens 300 punten hebben behaald in de afgelopen periode, een beloning. Deze beloning is meestal een waardebon of een geschenk in natura.

Indien er, om bepaalde redenen, geen ledenfeest kan plaatshebben worden de prijzen individueel aan de deelnemers bezorgd.

 


Wie mag deelnemen?

Dit criterium is uitsluitend voorbehouden aan leden van

Wandelclub De MARKTROTTERS Herne vzw