Regelmatigheidscriterium

Hier vind je informatie over het interne regelmatigheidscriterium


Seizoen 2021-2022


Periode:

1 november 2021 tot 31 oktober 2022


Te behalen minimum: 200
Hoe behaal je punten?Bijhouden van je scoresJe kan zowel een papieren als digitaal telformulier bemachtigen door een mailtje te sturen naar info@marktrotters.beIndienen van je deelnameformulier: ten laatste 22 november 2022


Na afloop van het wandelseizoen (31 oktober) bezorg je het 'papieren' telformulier aan een bestuurslid, het Excel-formulier zend je als bijlage aan een mail naar info@marktrotters.beDe beloning


Ter gelegenheid van het jaarlijkse ledenfeest ontvangen de deelnemers, die een geldig formulier hebben ingediend en minstens 200 punten hebben behaald in het afgelopen seizoen, een beloning, meestal in de vorm van een waardebon of een geschenk in natura.

Indien geen ledenfeest kan plaatshebben worden de prijzen individueel aan de deelnemers bezorgd.Wie mag deelnemen?


Uitsluitend leden van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw.Deelname aan een busuitstap georganiseerd door de club

Deelname aan een door de club georganiseerde groepswandeling

20 punten

Deelname aan een 'Bonuswandeltocht' van een club aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen

10 punten

Deelname aan een gewone wandeltocht van een club aangesloten bij een erkende federatie: Wandelsport Vlaanderen, FFBMP, Adeps, Wandersportverband Ostbelgien

5 punten

Buitenland: deelname aan een wandeltocht van een erkende club van de Nederlandse (kWbn) en de Luxemburgse (FLMP) federatie.

5 punten