Clubnieuws

Wandelclub

DE MARKTROTTERS HERNE

vzw

4114

Hier vind je allerlei nieuwtjes uit het clubleven en de wandelwereld.

Nieuwe leden altijd welkom.


Wie nu lid wordt van een wandelclub die aangesloten is bij Wandelsport Vlaanderen ontvangt een lidkaart voor 2021 die ook geldig is in de laatste maanden van 2020.


Wil je gebruik maken van deze actie, neem dan contact op met onze club via het contactformulier.

Terugbetaling van je lidgeld door de mutualiteit.


Wandelsport Vlaanderen heeft met de mutualiteiten afgesproken dat een eenvormig formulier voor de aanvraag tot terugbetaling van het lidgeld gebruikt mag worden. Het voordeel is dat je dit formulier reeds ingevuld ontvangt samen met je lidkaart voor 2021. Let wel: wie lid was in 2020 ontvangt geen nieuwe lidkaart; de kaart die je begin 2020 ontving wordt gewoon gevalideerd voor 2020. Je krijgt wel een formulier voor je mutualiteit. De aanvraag tot terugbetaling voor 2021 doe je pas na 1 januari 2021.

Je hoeft dus zelf geen formulier meer af te drukken of op te vragen bij je mutualiteit. Het ingevulde formulier bezorg je uiteraard nog altijd zelf aan je eigen mutualiteit.

Let er wel op de de regels voor terugbetaling kunnen verschillen van de ene mutualiteit tegenover een andere. Zo betalen ze bijvoorbeeld niet allemaal dezelfde som terug.

Spaaractie Wandelsport Vlaanderen voor rugzak of poncho.


De actie wordt verlengd tot eind april 2021. Verdere informatie over afhaaldata en plaatsen volgt. Gooi je speciale stempelboekje dus niet weg!

Inschrijving voor de wandelingen in 2020


Het electronisch inschrijven (scanning van de lidkaart) is veralgemeend. Zorg dus dat je altijd je lidkaart bijhebt.

Leden van de wandelfederaties ontvangen een 'Betalingsbewijs' dat tevens dient als 'Controlekaart'

Je hoeft dus geen strook meer in te vullen. Je gegevens zijn automatisch geregistreerd.

Als scannen niet mogelijk is (bvb. door technische problemen) zal het systeem van inschrijfkaarten toch nog gebruikt worden: strookje invullen en in de bus deponeren bij vertrek.

Ook bij clubs van de FFBMP (Walloniƫ) wordt steeds vaker gescand. Hier moet je voorlopig nog wel een inschrijfkaart invullen en in de startbox deponeren. (Klevers met je gegevens kan je nog altijd vragen aan Jean-Marie.)


Voor niet-leden blijft het systeem van inschrijfkaarten ongewijzigd.


Geldigheid van de lidkaarten: vanaf 2019 zijn de kaarten geldig tot uiterlijk 31 december. Vanaf 1 januari 2020 kan je niet meer geregistreerd worden met de kaart van 2019. Betaal je lidgeld voor 2020 tegen eind november 2019, zodat Patrick je tijdig de nieuwe lidkaart kan bezorgen.

Regelmatigheidscriterium: criteria blijven ongewijzigd!


Voor het seizoen 2019-2020 wordt de puntentoekenning gebruikt als voor het vorige seizoen.Bekijk hier de details (Of in 't Trotterke van oktober 2019)


Coronacrisis:


Aanvankelijk hoopten wij dat georganiseerde wandelingen terug (weliswaar met beperkingen) nog in het lopende seizoen zouden kunnen plaatshebben. Dit blijkt ijdele hoop. Daarom heeft het bestuur in vergadering op 21 augustus beslist het Regelmatigheidscriterium voor het seizoen 2019-2020 te annuleren. De periode waarin kon gewandeld worden was te kort en viel daarenboven grotendeels in de winterperiode.

Wandelen in het Groene Kwadrant