Clubnieuws

Wandelclub

DE MARKTROTTERS HERNE

vzw

4114

Hier vind je allerlei nieuwtjes uit het clubleven en de wandelwereld.

Nieuw formulier voor terugbetaling lidgeld door de mutualiteit.

Wandelsport Vlaanderen heeft met de mutualiteiten afgesproken dat een eenvormig formulier voor de aanvraag tot terugbetaling van het lidgeld gebruikt mag worden. Het voordeel is dat je dit formulier reeds ingevuld ontvangt samen met je lidkaart voor 2019. De aanvraag tot terugbetaling voor 2020 doe je pas na 1 januari 2020.

Je hoeft dus zelf geen formulier meer af te drukken of op te vragen bij je mutualiteit. Het ingevulde formulier bezorg je uiteraard nog altijd zelf aan je eigen mutualiteit.

Let er wel op de de regels voor terugbetaling kunnen verschillen van de ene mutualiteit tegenover een andere. Zo betalen ze bijvoorbeeld niet allemaal dezelfde som terug.

Feest bij de Marktrotters.

Op zaterdag 23 november hielden De Marktrotters hun jaarlijks Ledenfeest. Net zoals vorig jaar had deze festiviteit plaats in de feestzalen De Egelantier in Herne.

Uitbaters Wilfried en Greet zetten samen met hun personeelsgroep hun beste beentje voor om de feestvierders op een gesmaakt menu te vergasten. 

Verrassend waren dit jaar de menukaartjes, volledig met de hand getekend en geschilderd door Christiane Van Israel, de echtgenote van voorzitter Willy. Het werden dan ook echte 'colectoritems', die druk vergeleken en soms geruild werden.

Voorzitter Willy verwelkomde zijn gasten en gaf een overzicht van de voorbije activiteiten en de evolutie van het ledenaantal. Tegenover het (moeten) afhaken van enkele leden staat de laatste jaren ook de aanmelding van een aantal nieuwe leden, waardoor het totale aantal gestadig stijgt.

Secretaris Patrick gaf dan een overzicht van de geplande activiteiten in 2020: drie eigen wandelorganisaties, een groepswandeling en twee tochten van bevriende clubs waar onze leden met een waardebon gratis kunnen deelnemen. Onze penningmeester regelt de betaling met de organiserende club.

Paul en Tresia, die instaan voor de organisatie van groeps-uitstappen kondigden vijf busuitstappen en een wandelweekend aan.

Intussen was het lekkers dat op het menu stond verorberd en kon de dansvloer ingepalmd worden.

Inschrijving voor de wandelingen in 2020


Het electronisch inschrijven (scanning van de lidkaart) is veralgemeend. Zorg dus dat je altijd je lidkaart bijhebt.

Leden van de wandelfederaties ontvangen een 'Betalingsbewijs' dat tevens dient als 'Controlekaart'

Je hoeft dus geen strook meer in te vullen. Je gegevens zijn automatisch geregistreerd.

Als scannen niet mogelijk is (bvb. door technische problemen) zal het systeem van inschrijfkaarten toch nog gebruikt worden: strookje invullen en in de bus deponeren bij vertrek.

Ook bij clubs van de FFBMP (Walloniƫ) wordt steeds vaker gescand. Hier moet je voorlopig nog wel een inschrijfkaart invullen en in de startbox deponeren. (Klevers met je gegevens kan je nog altijd vragen aan Jean-Marie.)


Voor niet-leden blijft het systeem van inschrijfkaarten ongewijzigd.


Geldigheid van de lidkaarten: vanaf 2019 zijn de kaarten geldig tot uiterlijk 31 december. Vanaf 1 januari 2020 kan je niet meer geregistreerd worden met de kaart van 2019. Betaal je lidgeld voor 2020 tegen eind november 2019, zodat Patrick je tijdig de nieuwe lidkaart kan bezorgen.

Regelmatigheidscriterium: criteria blijven ongewijzigd!

Voor het seizoen 2019-2020 wordt dezelfde puntentoekenning gebruikt als voor het vorige seizoen.Bekijk hier de details (Of in 't Trotterke van oktober 2019)

Belangrijkste details:

  • Totaal te behalen minimum: 350 ptn.
  • Zelfde puntentoekenning voor alle wandeltochten (5 ptn)
  • Ook punten voor deelname aan tochten van clubs van de Nederlandse (kWbn) en Luxemburgse (FLMP) federaties.
  • Deelname aan een groepswandeling van de eigen club: 20 ptn.

Wandelen in het Groene Kwadrant

Copyright @ All Rights Reserved