Clubnieuws

Wandelclub

DE MARKTROTTERS HERNE

vzw

4114

Hier vind je allerlei nieuwtjes uit het clubleven en de wandelwereld.

Nieuw formulier voor terugbetaling lidgeld door de mutualiteit.

Wandelsport Vlaanderen heeft met de mutualiteiten afgesproken dat een eenvormig formulier voor de aanvraag tot terugbetaling van het lidgeld gebruikt mag worden. Het voordeel is dat je dit formulier reeds ingevuld ontvangt samen met je lidkaart voor 2019. De aanvraag tot terugbetaling voor 2020 doe je pas na 1 januari 2020.

Je hoeft dus zelf geen formulier meer af te drukken of op te vragen bij je mutualiteit. Het ingevulde formulier bezorg je uiteraard nog altijd zelf aan je eigen mutualiteit.

Let er wel op de de regels voor terugbetaling kunnen verschillen van de ene mutualiteit tegenover een andere. Zo betalen ze bijvoorbeeld niet allemaal dezelfde som terug.

Wijziging samenstelling bestuur.


Paul Leemans, Theresia Clerens, Benny Luchtens en Maggi De Wolf hebben hun ontslag als bestuurslid ingediend.

Hun taken worden voorlopig door andere bestuursleden overgenomen. Zodra de omstandigheden toelaten om een bestuursvergadering te organiseren wordt bekeken hoe de bevoegdheden in de toekomst ingevuld worden. Intussen doen wij een dringende oproep naar alle leden van goede wil, die een steentje willen bijdragen in de organisatie van onze activiteiten. 

Spaaractie Wandelsport Vlaanderen voor rugzak of poncho.


De actie wordt verlengd tot eind april 2021. Verdere informatie over afhaaldata en plaatsen volgt. Gooi je speciale stempelboekje dus niet weg!

Inschrijving voor de wandelingen in 2020


Het electronisch inschrijven (scanning van de lidkaart) is veralgemeend. Zorg dus dat je altijd je lidkaart bijhebt.

Leden van de wandelfederaties ontvangen een 'Betalingsbewijs' dat tevens dient als 'Controlekaart'

Je hoeft dus geen strook meer in te vullen. Je gegevens zijn automatisch geregistreerd.

Als scannen niet mogelijk is (bvb. door technische problemen) zal het systeem van inschrijfkaarten toch nog gebruikt worden: strookje invullen en in de bus deponeren bij vertrek.

Ook bij clubs van de FFBMP (Walloniƫ) wordt steeds vaker gescand. Hier moet je voorlopig nog wel een inschrijfkaart invullen en in de startbox deponeren. (Klevers met je gegevens kan je nog altijd vragen aan Jean-Marie.)


Voor niet-leden blijft het systeem van inschrijfkaarten ongewijzigd.


Geldigheid van de lidkaarten: vanaf 2019 zijn de kaarten geldig tot uiterlijk 31 december. Vanaf 1 januari 2020 kan je niet meer geregistreerd worden met de kaart van 2019. Betaal je lidgeld voor 2020 tegen eind november 2019, zodat Patrick je tijdig de nieuwe lidkaart kan bezorgen.

Regelmatigheidscriterium: criteria blijven ongewijzigd!

Voor het seizoen 2019-2020 wordt de puntentoekenning gebruikt als voor het vorige seizoen.Bekijk hier de details (Of in 't Trotterke van oktober 2019)


Coronacrisis:


Aanpassing maximaal te halen punten zal berekend worden in verhouding met het aantal weken dat in het seizoen 2019-2020 kon gewandeld worden. 

Wandelen in het Groene Kwadrant

Copyright @ All Rights Reserved